top of page

DE RISICOVOET (o.a. bij diabetes mellitus) EN DE PODOTHERAPEUT 

Bepaalde aandoeningen (waaronder diabetes) geven een verhoogde kans op problemen met de voeten. De klachten kunnen uiteenlopen van (veel) eelt, een dunne huid, gevoelloosheid en pijn tot het veranderen van de voetvorm en het ontstaan van voetwonden. Eén van de grootse problemen die kunnen ontstaan, is een wond of zweer die niet geneest (een ‘voetulcus’ genoemd). Het is een aandoening die grote gevolgen kan hebben. Het kan zelfs leiden tot amputatie van (een deel van) de voet en/of het been. Bij bepaalde aandoeningen of behandelingen, kan het zijn dat de voetzorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering, zonder ten laste te gaan van het eigen risico. Deze voetzorg heeft tot doel amputaties te voorkomen door het volgen van een intensief programma bij de medisch pedicure en podotherapeut.

Betere voetzorg: minder amputaties

Lees het artikel van de diabetes vereniging Nederland 

img-Arts-gesprek_736x421.jpg

Verwijzing

Uw verwijzer (veelal de huisarts, praktijkondersteuner of internist) verwijst u, indien noodzakelijk, door naar de podotherapeut. 

PS.jpg

Podotherapeut

medisch-pedicure.png

Medisch Pedicure

P1020369 (1).jpg

Hulpmiddelen

De podotherapeut brengt middels een onderzoek in kaart wat de risico's zijn die de patiënt loopt gericht op het voorkomen van wondjes en amputaties. Vastgesteld wordt welke zorg er nodig is om dit doel te bereiken. Bevindingen, adviezen en controles worden vastgelegd in het behandelplan.

De podotherapeut kan u verwijzen naar een medisch pedicure. Periodiek zal de medisch pedicure uw voeten onderhouden ter voorkoming van complicaties.

Naast genoemde voetzorg kan in overleg met u besloten worden hulpmiddelen te vervaardigen ter voorkoming van complicaties. Bijvoorbeeld zolen, een teenorthese of verwijzing naar een ander specialisme (b.v. orthopedisch schoenmaker). Hulpmiddelen podotherapie vallen onder de aanvullende verzekering.

HET ONDERZOEK BIJ DE PODOTHERAPEUT

De (Diabetes)podotherapeut onderzoekt uw voeten om te beoordelen welke specifieke voetzorg u als patiënt nodigt heeft om complicaties (drukplekken, wondjes, amputaties) te voorkomen. De bevindingen worden vastgelegd in een Behandelplan Preventieve Voetzorg. 

Enkele handelingen komen overeen met uw onderzoek bij uw verwijzer, echter de podotherapeut gaat dieper in op specifiek de voeten.

 • Hoe is de doorbloeding

 • Hoe is de gevoeligheid

 • Zijn er tekenen van drukplekken en/of wondjes

 • Draagt u het juiste schoeisel/schoenadvies

 • Is er voetzorg nodig bij medisch pedicure

 • Inschakelen medisch pedicure

 • Welke hulpmiddelen zijn nodig om drukproblemen op te lossen

 • Is er wondzorg nodig

 • Moet er doorverwezen worden naar een specifieke zorgverlener

 • Wat is het Zorgprofiel

 • Wanneer is de vervolgafspraak

 • Rapportage naar de verwijzer

dmm_edited.jpg

Vergoeding  Preventieve Voetzorg

Nadat de diabetespodotherapeut het volledige onderzoek heeft verricht, wordt er vastgesteld aan de hand van uw situatie òf en wat u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Dit is mede afhankelijk van het risico dat u loopt op complicaties. Deze risico-indeling  wordt gekoppeld aan een zogenaamd ZORGPAKKET. Ieder Zorgpakket kent zijn eigen vergoedingen.....

ZORGPAKKET 0

ZORGPAKKET 1

ZORGPAKKET 2

ZORGPAKKET 3

ZORGPAKKET 4

Geen recht op vergoeding vanuit uw basis- / aanvullende verzekering

Jaarlijks gericht Voetonderzoek vanuit de basisverzekering + Eventueel vergoeding voor de behandelingen door de medisch pedicure vanuit uw aanvullende verzekering. Vraag bij uw verzekeraar na wat deze vergoedt.

Jaarlijks gericht Voetonderzoek en jaarlijks twee controles(*) vanuit de basisverzekering + Maximaal 8 behandelingen door de medisch pedicure vanuit de basisverzekering

Jaarlijks gericht Voetonderzoek en jaarlijks twee controles(*) vanuit de basisverzekering + Maximaal 8 behandelingen door de medisch pedicure vanuit de basisverzekering

Jaarlijks gericht Voetonderzoek en jaarlijks twee controles(*) vanuit de basisverzekering + Maximaal 12 behandelingen door de medisch pedicure vanuit de basisverzekering

bottom of page