top of page
Donating Blood

VERGOEDINGEN

De vergoedingen Podotherapie vallen in beginsel onder uw aanvullende verzekering. Deze verzekering is een persoonlijke overeenkomst tussen u en uw verzekeraar en staat buiten de Basisverzekering. In de voorwaarden bepalen de zorgverzekeraars individueel wat zij vergoeden binnen de aanvullende verzekering voor kosten Podotherapie. Dit in tegenstelling tot de basisverzekering, waar iedere Nederlandse ingezetene in beginsel recht heeft op een gelijke vergoeding. Wel kunnen contracten met zorgverleners van invloed zijn op de vergoedingen. De verzekering kan vergoedingen vastleggen in een vergoeding voor consulten en daarnaast een vergoeding voor hulpmiddelen podotherapie, zoals steunzolen. Andere verzekeringen geven weer een bedrag aan totaal vergoeding ongeacht of dit consulten zijn of hulpmiddelen.

WAT KRIJG IK VERGOED VANUIT MIJN AANVULLENDE VERZEKERING?

Podotherapie Driessen heeft contracten met alle Zorgverzekeraars. Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoedt aan voetzorg door de podotherapeut, klik dan  HIER (Vergoedingsoverzicht Podotherapie 2024 Aanvullende Verzekering)

 

EISEN VAN ZORGVERZEKERAARS

Zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan podotherapeuten v.w.b. kwaliteit. Zij gaan enkel tot vergoeden over als de behandelend podotherapeut lid is van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP). Daarnaast moeten de podotherapeuten ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Onze therapeuten voldoen aan alle eisen die de verzekeraars stellen.

VERWIJZINGEN

Veelal bezoeken patiënten op verwijzing de podotherapeut. Die verwijzing kan afgegeven worden door uw huisarts of specialist. Een verwijzing Podotherapie is echter niet verplicht om behandeld te worden en om vergoeding te ontvangen vanuit uw aanvullende verzekering.

Mensen met een zogenaamde risicovoet (waaronder diabetes mellitus) die de (diabetes)podotherapeut willen bezoeken om de voetzorg te laten vaststellen voor adviezen en/of het inschakelen van preventieve voetzorg, dienen wèl een verwijzing hiervoor te ontvangen. Deze zorg wordt verleend vanuit de basisverzekering. De huisartsen in en in de omgeving van Nijmegen doen dit middels een zogenaamde digitale verwijzing VIP-live. Zodra deze verwijzing binnen is, nemen wij contact op om het Voetzorgprogramma op te starten.

KOSTEN PODOTHERAPIE

Voor wat betreft de kosten is het nagenoeg onmogelijk vooraf aan te geven wat deze zijn. Dit heeft met het feit te maken dan te therapeut pas na het onderzoek en het vastleggen van het behandelplan een prijsopgave kan geven. Zo liggen de kosten van een podotherapeutisch consult bijvoorbeeld tussen de € 30,75 en € 84,75. Aan de hand van het onderzoek kan er met u besloten worden een hulpmiddel te vervaardigen al is dit niet altijd nodig. De prijs van de zolen variëren van € 130,25 tot € 145,00 (*). Werkzolen daarentegen zijn duurder vanwege de duurdere materialen (€ 159,50). Daarnaast volgt er een consult om de zolen passend te maken in uw schoenen, worden de zolen geregistreerd conform de wetgeving (MDR) en kan er na (ongeveer 6 weken) gekozen worden voor een controle.

(*) Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden gaat de podotherapeut aan de slag om uw zolen te vervaardigen. Dit is een product op maat. De klachten worden geanalyseerd en vertaald naar een model zool die de klacht moet gaan verhelpen. De podotherapeut ontwerpt het model en freest dit model uit. Aansluitend worden de zolen handmatig bijgeslepen, bekleed met afdek en in een pasvorm gemaakt. Als dit uiteindelijk gereed is zullen de zolen middels een consult passend gemaakt worden in uw schoenen dusdanig dat u deze in meerdere paren schoenen kunt dragen.

UW FACTUUR EN INFOMEDICS

Indien mogelijk dienen wij uw factuur direct in bij uw verzekeraar. Het kan echter zijn dat u geen aanvullende verzekering heeft of dat uw aanvullende verzekering geen complete dekking biedt. Mocht dat het geval zijn, dan krijgt u de  (restant) nota via het bedrijf Infomedics. Zij handelen deze factuur voor ons met u af. Enkele verzekeraars hebben in hun voorwaarden staan dat u de volledige declaratie zelf moet indienen. U kunt in dat geval de nota van Infomedics doorsturen naar uw verzekeraar. Voor vragen aan/over Infomedics of de nota, kunt u contact met dit bedrijf opnemen. Klik dan hier....

bottom of page