top of page

Mochten er klachten zijn dan verzoeken wij u deze allereerst met de behandelende podotherapeut of medisch pedicure te bespreken en zal er naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Podotherapie Driessen. Deze zal onafhankelijk trachten tot de gewenste oplossing te komen met u. In voorkomende gevallen kunnen de klachten verder behandeld worden door de klachtenloket Paramedici.

bottom of page