Vergoedingen Podotherapie

De vergoeding voor Podotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Podotherapie Driessen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten (NVvP) en onze therapeuten staan Kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat wordt vergoed ligt aan uw verzekeraar en het pakket dat u heeft. U kunt dit bij hen navragen of klik op de onderstaande link.

 

 


Vergoedingen m.b.t. Diabetes Mellitus

Sedert 1-1-2015 zijn de regels ten aanzien van de vergoedingen voor de voetverzorging (pedicurebehandelingen) van diabetes-patiënten gewijzigd. De vergoedingen vinden plaats vanuit het Basispakket. Of er recht is op een vergoeding hangt af van het Zorgprofiel wat bij u in een onderzoek wordt vastgesteld.

 

  • Zorgprofiel 0  Geen vergoeding
  • Zorgprofiel 1   Geen vergoeding 
  • Zorgprofiel 2  Vergoeding vanuit de Basisverzekering
  • Zorgprofiel 3  Vergoeding vanuit de Basisverzekering
  • Zorgprofiel 4  Vergoeding vanuit de Basisverzekering