top of page
logo.jpg

VERGOEDINGEN

De vergoedingen Podotherapie vallen in beginsel onder uw aanvullende verzekering. Deze verzekering is een persoonlijke overeenkomst tussen u en uw verzekeraar en staat buiten de Basisverzekering. In de voorwaarden bepalen de zorgverzekeraars individueel wat zij vergoeden binnen de aanvullende verzekering voor kosten Podotherapie. Dit in tegenstelling tot de basisverzekering, waar iedere Nederlandse ingezetene in beginsel recht heeft op een gelijke vergoeding. Wel kunnen contracten met zorgverleners van invloed zijn op de vergoedingen. De verzekering kan vergoedingen vastleggen in een vergoeding voor consulten en daarnaast een vergoeding voor hulpmiddelen podotherapie, zoals steunzolen. Andere verzekeringen geven weer een bedrag aan totaal vergoeding ongeacht of dit consulten zijn of hulpmiddelen.

Wilt u weten wat uw aanvullende verzekering vergoedt? Klik dan hier....

bottom of page