top of page

DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PODOTHERAPEUTEN (

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) is de instantie waar podotherapeuten zich bij kunnen aansluiten. Het doel van de NVvP is de kwaliteitsbewaking in samenwerking met het Kwaliteitsregister Paramedici. Voorts verzorgen zij de ontwikkeling van het vak alsmede behartigt de NVvP de belangen van haar leden. Periodiek controleert de NVvP haar leden en de vestigingen op kwaliteit, hygiëne en inrichting. Middels het Kwaliteitskeurmerk wordt dit positief beoordeeld.

Uw verzekeraar stelt als vergoedingseis dat de podotherapeut is aangesloten bij deze vakvereniging. De therapeuten van Podotherapie Driessen zijn lid waardoor uw behandelingen onder de vergoeding van de aanvullende verzekering vallen.

bottom of page