top of page

KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Het belang van het ontwikkelen en bevorderen van kwaliteit van zorgverleners behoeft geen betoog. Visie, ontwikkelingen, onderzoeken en verbeteringen zijn onlosmakelijk verbonden aan de zorg in zijn geheel waarop de podotherapie geen uitzondering is. De instantie die deze kwaliteitsbewaking registreert en controleert is Het Kwaliteitsregister Paramedici, het zogenaamde KP-register. Dit register kunt u als patiënt raadplegen zodat u weet of de behandelend podotherapeut kwaliteits-geregistreerd is. Deze registratie is los van de kwaliteit van de behandeling ook belangrijk in het kader van de vergoedingen door uw verzekeraar vanuit de aanvullende verzekering. Al onze podotherapeuten zijn kwaliteits-geregistreerd. U kunt dit via deze link controleren.

bottom of page