Eisen voor vergoeding Podotherapie

 Verzekeraars stellen eisen aan het bezoek aan een podotherapeut hetgeen bepalend is of u al dan geen vergoeding ontvangt. 

Zo dient Podotherapie Driessen...

  • Lid te zijn van de NVvP ( Nedrlandese Vereniging voor Podotherapeuten

  • Al haar podotherapeuten Kwaliteitsgeregistreerd te hebben

  • Contracten afgesloten te hebben met uw verzekeraar

Podotherapie Driessen voldoet aan deze eisen. Verder is voor het verkrijgen van een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geen verwijzing noodzakelijk.