top of page

Eisen voor vergoeding Podotherapie

Verzekeraars stellen eisen aan het bezoek aan een podotherapeut hetgeen bepalend is of u al dan geen vergoeding ontvangt. 

Zo dient Podotherapie Driessen...

  • Lid te zijn van de NVvP ( Nedrlandese Vereniging voor Podotherapeuten

  • Al haar podotherapeuten Kwaliteitsgeregistreerd te hebben

  • Contracten afgesloten te hebben met uw verzekeraar

Podotherapie Driessen voldoet aan deze eisen. Verder is voor het verkrijgen van een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geen verwijzing noodzakelijk.

bottom of page