Diabetes Mellitus

OCE programma Diabetes Mellitus 

Podotherapie Driessen is aangesloten bij het Diabetes Mellitus (DM) programma van de huisartsen rondom Nijmegen (CIHN). Dit zorgprogramma van het OCE regelt de Diabetes-Zorg voor de patiënten die onder controle staan bij de huisartsen (zg 1e Lijn).

Het programma is erop gericht dat patiënten met DM de juiste zorg krijgen zoals de pedicurebehandelingen, de voetonderzoeken bij de podotherapeut alsmede de controles hierop. Dit alles om complicaties te voorkomen/beperken.

Voetzorg OCE programma

De Voetzorg waar u recht op heeft is afhankelijk van het Zorgprofiel. De huisarts of Podotherapeut zal vaststellen middels een jaarlijks Voetonderzoek welk Zorgprofiel in uw situatie van toepassing is. Voor meer informatie kunt u klikken op de onderstaande link:

Voetbehandelingen bij Podotherapie Driessen

De instrumentele voetbehandelingen kunnen, voor mensen die vallen onder het OCE-programma, bij ons worden uitgevoerd door onze medische pedicures of door een van onze podotherapeuten. Allen zijn gediplomeerd op het gebied van de Diabetes Voetzorg. Of deze kosten vergoed worden hangt af van het vastgestelde Zorgprofiel. zie onderwerp VERGOEDINGEN 

Staat u onder controle van de Internist?

Als u bij de Internist in behandeling bent voor wat betreft Diabetes, dan loopt het traject voor u anders. Podotherapie Driessen heeft namelijk contracten met medisch pedicures. Indien uw pedicure een contract met ons heeft zal zij de nota's bij ons indienen. Het kan voorkomen dat uw pedicure daarnaast nog een kleine vergoeding aan u vraagt voor haar behandelingen.

Jaarlijks vinden er ook dan controles plaats bij een van onze podotherapeuten.